Artek Grup Bilişim, Aralık 2011’de donanım, yazılım, altyapı ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Müşterilerinin her türlü teknolojik altyapı çözümünü sunarak e-dönüşümlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Artek Grup Bilişim Büro Malzemeleri Ticaret Ltd Şti tarafından alıcılarına ve satıcılarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu olarak şirketimiz tarafından her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz;

 • Şirket tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde faydalanabilmeniz,
 • Hizmet ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Kurumumuz iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması,
 • Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki,teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
 • Tabi olduğumuz idari ve yasal yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeni ile kamera görüntülerinin kaydedilmesi
 • Süreçlerinde şirketimiz hizmetlerinden faydalandığınız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. şirketimiz tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

  Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar İçin Aktarılır?

  İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için KVK Kanununu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; 3. Kişiler, yasal yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, iş ile ilgili işlemlerimizi yürütebilmek adına Kamu Tüzel Kişileri, aracılık ettiğimiz kuruluşlar ve işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

  Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Nedir?

  Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

  Esanf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verisinin işlenip/işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçünü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kvk Kanunun 7. Maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
 • Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte https://www.artekbilisim.com.tr/ adresinde bulunan başvuru formunun doldurularak Artek Grup Bilişim Büro Malzemeleri Ticaret Ltd Şti’nin adresi olan Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Ekşioğlu İş Merkezi 16/A Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, KVK Kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

  Saygılarımızla.

  Kişisel Veri Başvuru Formu

  }
  120000+
  25
  1039
  9

  Artek Grup olarak

  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA ÖNCÜ ÇÖZÜM VE HİZMETLERİYLE, FARK YARATAN UZMANLIKLARIYLA SİZLERİN HİZMETİNDEYİZ

  Teknik Servis Kaydı Sorgulama Sistemi

  E-posta veya sms ile gelen servis numarası ile sorgulayabilirsiniz.